Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Застраховка Материални загуби

Чрез комбинираната застраховка Материални загуби Вие получавате защита за своите производствени ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Свличане или срутване на земни пластове;
 • Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или животно;

Възстановяват се и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие като разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация се предлага допълнително покрития за рисковете:

 • Кражба чрез взлом
 • Земетресение

Застраховки:

 • Прекъсване на бизнеса
 • Отговорности
 • Авария на машини