Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Отговорности

Този тип застраховки придоби популярност при въвеждането на изискването за задължителна застраховка Гражданска Отговорност на автомобилистите. Всеки може да бъде отговорен и да се наложи да плати обезщетение на някой, който е претърпял нараняване или материална загуба от действие или бездействие или в резултат на проявена небрежност от наша страна. В този случай виновната страна дължи обезщетение и да компенсира нанесените вреди.

Застраховане на отговорност към други лица

По същество всеки, който упражнява професия, произвежда продукт, предлага услуга и има взаимоотношение с трети лица, различни от застрахователя и собственото му юридическо или физическо лице. Инстрейд предлага богато разнообразие от застраховки, осигуряващи покритие за Вашата отговорност в качеството Ви на производител или търговец, работодател, наемател или специалист, упражняващ определена професия.