Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Отговорност на директори

Защо управителните съвети и висшето ръководство се нуждаят от застраховката Отговорност на директори?

Администраторите, мениджърите и директорите на всяка компания, независимо от нейния размер или дейност, носят значителни отговорности във връзка с начина, по който те работят и оправдават оказаното им доверие. Това може да доведе до искове срещу тях относно действително или предполагаемо нарушение, свързано със задължения, небрежност, неуместни изявления, грешки или пропуски.

Споделена отговорност

Тъй като директорите и ръководителите са солидарно и индивидуално отговорни, грешка от страна на един от тях може да има финансови и лични последствия за останалите, които може да са действали съвсем правилно. Стабилното покритие, обезпечаващо покритието, което лицата могат да получат, може да помогне за изграждане на доверието, необходимо за съвместна работа.

Лична и професионална отговорност

Предприети действия срещу компанията и нейното ръководство могат да включват висока степен на лична отговорност за индивидите. Необходимостта от незабавна и ефективна ответна реакция на всяка заплаха е ясна с оглед на потенциалните санкции, които варират от високи глоби чак до отнемане на правоспособност и евентуално лишаване от свобода.

Най-добрата възможна защита

Разследванията и съдебните дела отнемат време и са много скъпи. Застрахователя гарантира на застрахованите, че те ще получат най-висококачественото юридическо представителство и помощ от първия момент на започване на дадено производство.

Защита на световно равнище

Застрахователя е световен лидер в областта на застраховките „Отговорност на директори“ и осигурява на своите клиенти защита срещу нови и новопоявяващи се рискове като актуализира покритието си редовно.

За кого е предназначена?

Висш управленки екип и членове на управителни съвети в публични и частни компании, съдружия и субекти с нестопанска цел.

Какво обхваща покритието?

Осигурява се покритие за всички разходи за правна защита на служители, директори и мениджъри на компанията – бивши, настоящи или бъдещи. Покритието обхваща и филиалите на притежателя на полицата, както и представителите на притежателя на полицата или на неговите филиали.

  • Покритие за отделни лица в случай на неспазване на трудовото законодателство
  • Специфични разширения и услуги с добавена стойност, специално изготвени за всеки клиент