Телефон на клиента
Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube
en

Обща гражданска отговорност на предприятието

Застраховат се следните рисковете от причиняване на вреди на трети лица при или по повод осъществяване на стопанска дейност, съгласно действащото законодателство:

  • пълна и частична загуба на движими или недвижими имущества;
  • разноски направени за експертни услуги и свидетелски показания по гражданските дела заведени срещу застрахования във връзка с покритите рискове.

Застраховката обикновено се сключва на база попълнено заявление-въпросник по образец на застрахователя, в което кандидатът за застраховане вписва всички факти от значение за определяне на размера и характера на застрахователния риск. Премията в повечето случаи се изчислява като процент от агрегатния лимит на отговорност и може да бъде заплатена еднократно или разсрочено, съобразно предвидените за това завишения.

За да получите котировка моля попълнете данните от онлайн формуляра за застраховка Обща гражданска отговорност на предприятието.