Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Земеделски култури

Предмет на застраховане

 • Житни и варивни: пшеница, ечемик, овес, тритикале, ръж, лимец, фасул, леща, нахут, ориз, грах за зърно и др.;
 • Маслодайни едногодишни: слънчоглед, соя за зърно, фъстъци, рицин, сусам, и др.;
 • Етерично маслени и медицински: кориандър, рапица, лавандула, роза, бела дона, силибиум, салвия, ким, копър, чувен, лалеманция, бял синап, татул, босилек, резене, анасон, блян, кимион, жълт мак, мащерка, маточина, монарда, ангелика и др.;
 • Царевични: царевица, просо, сорго, захарна тръстика, техническа метла и др.;
 • Зеленчуци, разсад, окопни за семе, полски и в слънчеви оранжерии, бостани, цветя за продажба и за семе и др.
 • Окопни полски, влакнодайни и тютюни;
 • картофи, захарно цвекло, тикви, памук, лен, коноп, и др., едролистни, ориенталски и тютюневи разсади.;
 • Лозя, маточници и лозови вкоренилища;
 • Овощия и овощни разсадници: – ябълки, круши, кайсии праскови, череши, вишни, сливи, дюли, ягоди, малини, капини, фр. грозде арония, касис, орехи, бадеми, лешници, и др.;
 • Многогодишни и едногодишни сяти треви;
 • Селскостопански култури и цветя отглеждани в стъклено-метални оранжерии с отопление;
 • Обект на застраховане  са и новозасадени и/или млади – неплододаващи трайни насаждения.

Не са обект на застраховане:

 • естествени и изкуствени ливади и пасища;
 • гори и полезащитни горски пояси;
 • насаждения с укрепително и мелиоративно предназначение;
 • растения за зелено торене;
 • тополови насаждения;
 • културна върба (ракита);
 • папур.

Покрити рискове Всички щети, настъпили вследствие на: градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, наводнение. А също така, измръзване и изтегляне на есенните житни култури.

Непокрити рискове

 • в резултат на земетресения, свличания и срутвания, включително и срутвания в рудниците и галериите на минни и геоложки предприятия;
 • които са резултат на военни действия и/или учения, неприятелско нахлуване, вътрешни смутове и размирици, граждански вълнения, въстания, преврат, стачки и/или локаут, тероризъм, конфискация;
 • които са следствие на умишлени действия от страна на застраховащия и/или застрахования и/или трети лица, независимо дали извършителят е известен;
 • които са резултат на неполагане грижите на добрия стопанин от страна на застрахования или упълномощено от него лице, когато същите не са търговци, по смисъла на Търговския закон;
 • които са резултат на неполагане грижите на добрия търговец от страна на застрахования или упълномощено от него лице, когато същите са търговци по смисъла на Търговския закон;
 • причинени от неправилно напояване и/или от технически неизправни съоръжения, системи и инсталации, в това число: напоителни и отводнителни канали и системи, електрически и отоплителни инсталации в парници и оранжерии, и др.;
 • вследствие на понижаване качеството на реколтата от земеделските култури и насаждения;
 • причинени от полягане на посевите в резултат на продължителни валежи, застояване на водни маси вследствие на тихи, продължителни дъждове, топене на снегове или покачване нивото на подпочвени води;
 • причинени от незастрахователни събития: суша, топли и студени ветрове; болести; неприятели; диви животни и птици; непоникване; естествено отмиране; екологично замърсяване; химически повреди, причинени от прахообразни, газообразни и други вещества, изхвърляни в атмосферата от различни видове производства; неспазване на агротехническите изисквания при отглеждане на селскостопанските култури и насаждения.

Период на застраховката Застрахователният договор се сключва не по-късно от 20-ти Юни, а за тютюна – до 20-ти юли на текущата година и се прекратява в обичайното за дадения район време, когато реколтата е трябвало до бъде прибрана, но не по-късно от 20-ти Ноември на текущата година.

Плащане на застрахователна премия

 • Застрахователната премия се определя от застрахователя съгласно неговата Тарифа за застраховане на селскостопански култури и е в зависимост от площите със засети (разсадени) култури и насаждения, договорената застрахователна сума и рисковия клас за съответния район, в който се намира обектът за застраховане.
 • Застрахователната премия се заплаща еднократно в пълен размер при сключване на застраховката, но може да бъде договорено и разсрочено плащане на премията до три вноски, като последната се внася не по късно от 31 август на
 • Ако застрахователният договор е сключен с уговорка за разсрочено плащане на премията, при неплащане в срок на отделна премийна вноска, застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати.

Изплащане на щети Стопаните се обезщетяват за размера на претърпяната щета, но не повече от застрахователната сума. Обезщетението се изплаща в срок до петнадесет дни след представянето на всички необходимите документи.

Бонуси Отстъпка от застрахователната премия се получава:

 • когато сте нов клиент;
 • когато сте корпоративен клиент;
 • при подновяване на застрахователния договор;
 • при комплексно застраховане;
 • при липса на щети от предходни години.