Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Търговски обекти и офиси

Търговски обекти и офиси

Чрез тази комбинирана застраховка на търговски обекти и офиси се предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;
 • Експлозия на съд под налягане;
 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;
 • Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар.

В комбинация застрахователите предлагат допълнително покритие на рисковете:

 • Кражба чрез взлом
 • Земетресение

И покрития за:

 • Пари в каса /в работно и в извънработно време/;
 • Отговорност на наемателя;
 • Отговорност към посетители и клиенти;
 • Отговорност на работодателя;
 • Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;
 • Развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера;
 • Стоки на път;