Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Помощ при пътуване

Туристически застраховки

Туристическите застраховки са доброволни. Застраховат се индивидуално или колективно граждани, когато им се налага да предприемат пътувания или почивки на територията на страната или в чужбина. Всички лица на възраст до 69 години могат да са си направят тази застраховка, която е особено подходяща при пътувания на семейства, за туристически дружества, които организирани екскурзии, както и за деца, при участието им в детски лагери и училищни екскурзии. Покритите рискове по този вид застраховки са смърт, загуба на работоспособност (трайна и временна) вследствие на злополука, медицински разходи и репатриране вследствие на злополука и акутно заболяване. При настъпване на застрахователно събитие пострадалото лице получава не само обезщетение за претърпените вреди, но му се изплащат и разходите, направени във връзка с лечението.
Туристическа застраховка се сключва при условията на осигурен асистанс, което осигурява на застрахованото лице надеждна застрахователна защита.
Застрахованите имат на разположение денонощен спешен център и постоянна безплатна телефонна линия. В случай на настъпване на застрахователно събитие застрахованите имат възможността да ползват безплатно услугите на лекари и стоматолози в медицинските центрове и в болниците във всички курорти, както и в големите градове.
При възникване на застрахователно събитие  медицинските услуги се заплащат или от застрахования, който след това предявява претенция към застрахователната компания за изплащане на дължимото му обезщетение или директно между здравното заведение и застрахователната компания.
За лицата, които пътуват много и често, удобен вариант е застрахователният продукт Мултитрип. Застраховката е валидна една година с единичен период на престой или пътуване в рамките на избран брой месеци. Застраховката покрива медицинските разходи, които са направени в резултат на злополука или акутно заболяване, при кражба и загуба на багаж, пари и документи, за медицински транспорт и репатриране, при смърт в резултат на злополука, трайна загуба на трудоспособност, спешна стоматологична помощ и лична отговорност в чужбина.
С приемането на България за член на Европейския съюз, по силата на европейските регламенти се предоставя на здравно осигурените български граждани с непрекъснати права по ЗЗО, посещаващи страните от ЕС, възможността за ползване на спешна и неотложна медицинска помощ, разходите за която ще се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Застраховката „Помощ при пътуване медицински разноски“ осигурява денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт за застрахования и лекарства, в случай на злополука или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина.
Покриват се разноските за пълния обем от медицински услуги, наложени в резултат на злополука или внезапно заболяване. За разлика от НЗОК, застраховката покрива и спешната помощ в стоматологията и при хроничните заболявания.