Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Загуба на багаж

Какво може да бъде застраховано Застрахова се обявеният пред превозвача и предаден за транспортиране багаж на застрахования за времето на придвижването му в чужбина.

Покрити рискове Застраховката покрива загуба, повреда или забавяне на багажа по вина на превозвача, настъпили през целия период на непрекъснат въздушен превоз на багажа на застрахования – от момента на предаването му на превозвача при регистрацията до момента на получаването му от застрахования.

Рискове и обезщетения

 • Забавяне пристигането на багаж. Застрахователят възстановява фактически извършени разходи за закупени лични вещи от първа необходимост с общ лимит 150 USD/EUR;
 • Загуба на багаж (частична или пълна). Включва недоставени в междинна или крайна дестинация предмети, предадени за превоз. Лимитите на покритие са до 150 USD/EUR за една вещ с доказуема стойност и общо до 600 USD/EUR за целия багаж;
 • Повреда на багаж (частична или пълна). Включва щети, причинени от счупване, разлепване, разкъсване, спукване на корпуса на багажа (куфар, сак, пътна чанта, пакет и др.) и/или елементи от тях (дръжки, ключалки, ремъци и др.), в резултат на което е нарушена хомогенността на багажа и е налице разкъсване, намокряне, спукване, счупване и др. физически дефекти на багажа или предметите в него. Лимитите на покритие са до 150 USD/EUR за една вещ с доказуема стойност и общо до 600 USD/EUR за целия багаж.

Важно е да знаете, че:

 1. Застраховката се сключва еднократно за всяко пътуване зад граница, осъществявано с отделен самолетен билет (отделна дестинация с непрекъснат превоз на багажа). Застрахователната отговорност е както за директен въздушен полет, така и за полет с едно или повече прекачвания, но багажът остава под надзора на превозвача;
 2. Застрахователната отговорност започва от момента на приемане на багажа от превозвача и се прекратява в момента на получаването на багажа от застрахования, като обхваща целия период на непрекъснат превоз на багажа на застрахования;
 3. Застрахованият трябва да представи документно доказателство от превозвача за забавянето, загубата, повредата на багажа и за предявен иск към него, както и за стойността на отделните вещи или за извършените фактически разходи;
 4. Застрахователят не носи отговорност за следните артикули, опаковани в предадения за превозване багаж:
 • Развалящи се, чупливи или чувствителни предмети;
 • Компютри и друга електронна техника;
 • Пари, бижута, драгоценни метали, ценни книжа и документи, марки и др. ценности, произведения на изкуството, предмети с цел търговия, прототипи, велосипеди, мотопеди;
 • Протези от различен характер;
 • Животни.