Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Живот

Живот

Тази застраховка има два аспекта – инвестиционен и осигуряване на бъдещи средства на тези, които зависят финансово от застрахования при преждевременна смърт. Инвестиционният аспект е важен, тъй като има данъчни облекчения при внасяне на премиите, а в бъдещ период се превръща в допълнителен доход. По своята същност застраховката “Живот” се дели на рискова и смесена (рискова със спестовен елемент), пенсионна (или рентна) и здравна застраховка. От своя страна всяка застрахователна компания предлага освен широко популярните застраховки и множество техни разновидности.

Видове застраховки

  • РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ;
  • ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА;
  • ЗАСТРАХОВКА КРИТИЧНИ БОЛЕСТИ;
  • ДЪЛГОСРОЧНА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ;
  • ДЕТСКА ЗАСТРАХОВКА;
  • ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ, СВЪРЗАНА С ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД;
  • ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ;
  • НАМАЛЯВАЩА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ ЗА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ;