Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Бест Докторс

Застраховка Best Doctors

С новата здравна застраховка  Бест Докторс получавате достъп до най-добрите световни специалисти в медицината за поставяне на диагнозата и последващо лечение.

 • Второ лекарско мнение от чуждестранни специалисти;
 • Медицинско лечение в най-добрите болници в света;
 • Покритие до 1 милион евро на изключителна цена.

Кой може да ползва Бест Докторс?

Застраховката може да бъде индивидуална, семейна (включени свързани лица) или групова. Застраховката се сключва на физически лица на възраст до 60 навършени години, като новородено дете може да бъде застраховано или да бъде включено в застраховката след изтичане на 30 дни от датата на раждането. Семейната и груповата застраховка се сключват с приложен поименен списък на застрахованите лица.

Кои заболявания са покрити?

 • Злокачествено новообразувание
 • Байпас на коронарната артерия
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Неврохирургия
 • Трансплантация на органи от живи донори
 • Трансплантация на костен мозък

В кои лечебни заведения се провежда лечението?

В една от 430-те болници в САЩ и Европа. Към всеки случай се подхожда индивидуално и на клиента се препоръчват до 3 най-подходящи болници в чужбина, според поставената му диагноза.

Какво Ви осигурява застраховката?

 • Покриване на разходите за лечение до 1 млн.евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период;
 • Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят;
 • Второ лекарско мнение по поставена диагноза за включените в покритието заболявания;
 • Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница;
 • Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област, в цял свят;
 • Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител
 • Покриване на разходите за репатриране на тленни останки на застрахования;

На какви условия трябва да отговаряте, за да сключите застраховката?

 • Да сте на възраст до 65 години. Могат да се застраховат и новородени деца от датата на раждане;
 • Да сте в отлично здравословно състояние;

Как се плаща вноската по застраховката?

Заплащането е на месечна база като при предплащане ползвате отстъпки.

Каква е процедурата, в случай че се наложи да ползвате застраховката?

6 причини, за да сключите застраховката:

 • Получавате достъп до най-добрите медицински експерти в цял свят;
 • Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света;
 • Лечение в най-добрите международни болници;
 • Финансово достъпен продукт за здравето на цялото семейство;
 • Бърза, лесна и удобна процедура при предявяване на ретенция;
 • Улеснена процедура по сключване на застраховката.

Изключения

Период на изключване/изчакване/ Период от време, който започва от началото на застраховката или от датата на включване на ново Застраховано лице в застраховката, през който, както и през целия период на действие на застраховката, покритието по застраховката няма да е в сила по отношение на заболяване, диагностицирано или проявило първите си симптоми през този период на изключване. Периодът на изключване/изчакване/ по застраховката е 180 дни. Вече установени състояния /предхождащи състояния/ не се покриват! Списък на изключенията е посочен в Общите условия на застраховката.

 

  Искане за котировка за здравна застраховка Бест Докторс

  Застраховка Бест Докторс

  Данни за контакт
  Данни за застраховката

  captcha

  .

  Best doctors GTC Best Doctors 10 2015 (2)