Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Плавателни съдове

Плавателни съдове

Предмет на застраховката

Предмет на застраховката са корпуса и оборудването на морски и/или речни, ветроходни и/или моторни плавателни съдове, предназначени за спорт, развлечение или професионални дейности.

Освен това се застрахова риска от причиняване на щети на трети лица или имущества, възникнали в следствие на използване на плавателния съд.

Покритията включват:

Морско Каско – повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/ експлоатация на съда:

 • Щети по корпуса;
 • Потъване;
 • Отстраняване на отломки;
 • Кражба и вандализъм;
 • Природни бедствия;
 • Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша;
 • Рискове при вдигане и спускане от стапел;

Отговорности:

 • Отговорности към трети лица /без членове на екипажа/ и тяхното имущество, пристанищни съоръжения, отговорност сблъскване.

  Искане за котировка за застраховане на плавателен съд

  Застраховка на плавателен съд

  Данни за контакт  Данни за плавателния съд  captcha