Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Плавателни съдове

Плавателни съдове

Предмет на застраховката

Предмет на застраховката са корпуса и оборудването на морски и/или речни, ветроходни и/или моторни плавателни съдове, предназначени за спорт, развлечение или професионални дейности.

Освен това се застрахова риска от причиняване на щети на трети лица или имущества, възникнали в следствие на използване на плавателния съд.

Покритията включват:

Морско Каско – повреди по корпуса и цялото прилежащо оборудване, необходимо за нормалното плаване/ експлоатация на съда:

  • Щети по корпуса;
  • Потъване;
  • Отстраняване на отломки;
  • Кражба и вандализъм;
  • Природни бедствия;
  • Рискове при транспортиране на плавателния съд по суша;
  • Рискове при вдигане и спускане от стапел;

Отговорности:

  • Отговорности към трети лица /без членове на екипажа/ и тяхното имущество, пристанищни съоръжения, отговорност сблъскване.

Искане за котировка за застраховане на плавателен съд

Застраховка на плавателен съд

Данни за контактДанни за плавателния съдcaptcha