Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Здравно осигуряване

За да отговорим на повишения интерес към доброволното здравно осигуряване създадохме специализиран сайт – доброволно здравно осигуряване

Индивидуално или корпоративно доброволно здравно осигуряване

За разлика от държавното здравеопазване при доброволното здравно осигуряване клиентите могат да избегнат чакането за направления и за прегледи, както и да ползват здравни услуги, които не се покриват от задължителната им здравна вноска. Доброволното здравно осигуряване е начина да получите качествено и модерно медицинско обслужване, когато Ви е необходимо. Индивидуално, за Вашето семейство или колективно, осигурено от работодателя Ви, получавате пакет от съвременни медицински услуги от квалифицирани специалисти от най-добрите клиники без да чакате и без бюрокрация!

Инстрейд предлага целия спектър от пакети за индивидуално или корпоративно доброволно здравно осигуряване, предлагани на българския пазар. Като физическо лице, Вие можете да ползвате данъчни преференции за направените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи, съгласно чл. 19. (1) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Според закона за корпоративния данък не се облагат до 60 лв. месечно на служител, отделени за здравни осигуровка, животозастраховка или допълнителна пенсия.

Дружествата за доброволно здравно осигуряване предлагат пакети от различни здравни услуги, които могат да бъдат комбинирани и индивидуализирани според желанието на клиентите.

Пакет доболнична помощ

 • Първични и вторични прегледи
 • Клинико-лабораторни изследвания
 • Специализирани изследвания
 • Манипулации в доболничната помощ

Пакет болнична помощ

 • Хоспитализация
 • Консултации със специалисти
 • Изследвания
 • Медикаментозно лечение
 • Хирургични операции с малка и средна сложност

Пакет следболнична помощ

 • Физиопроцедури
 • Медицински транспорт с реанимобил

Пакет разходи за медикаменти

 • Лекарствени средства и превързочни материали
 • Помощни средства при извънболничната помощ

Пакет стоматологична помощ

 • Профилактични прегледи
 • Терапевтични дейности
 • Хирургически интервенции

Пакет превенция и скрининг

 • Прегледи
 • Лабораторни изследвания
 • Медицински скрининг

  Искане за котировка за Доброволно Здравно Осигуряване

  Доброволно Здравно Осигуряване

  Данни за контакт  Данни за застраховката


  captcha