Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Планинска застраховка

Планинска застраховка

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна и групова.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове:

  • Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
  • Медицински разходи /включително разходи за болничен престой/, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
  • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение вследствие злополука.

Покритието по полицата е валидно за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

Застрахователя покрива сумите, дължими на Планинската Спасителна Служба, направени при оказване на помощ.

планинска спасителна служба

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ПОМОЩ, ОКАЗВАНА ОТ ПСС ПРИ БЧК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И СЪОТВЕТНАТА ИМ ЦЕНА, ПРИЕТ НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА БЧК, С РЕШЕНИЕ НА НК НА БЧК, ПРОТОКОЛ №176/3.11.2006г И ВАЛИДЕН ОТ 01.01.2007г.

No Видове помощ Цена лв
1 Нещастен случай в планината 557
2 Нещастен случай на ски-писта 400
3 Акции за търсене 724
4 при повече от 24 часа 40/час
5 Акция при лавинно нещастие 955
6 при повече от 48 часа 40/час
7 Транспортиране на пострадал със средства на ПСС 160
8 Транспортиране на мъртвец 280
9 Поръчка за издирване 90
10 Първична мед. помощ в пост или база на ПСС 30