Станете ни приятел във Facebook Последвайте ни в Twitter Вижте видеото ни в YouTube

Злополука на спортисти

Застраховка Злополука на спортисти ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ Обект на застраховката са лица на възраст от 16 до 69 години, които се занимават професионално или любителски със спорт. Застраховката може да се сключи индивидуално или групово (спортни дружества, клубове, отбори).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ Основно покритие Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”.

Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

Допълнително покритие Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие се изплаща застрахователна сума и по допълнителните покрития за:

  • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
  • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
  • Дневни пари за болничен престой;
  • Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования;
  • Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования.
  • Допълнителното покритие е валидно 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.